Yaztek Teknoloji   
Personelimiz

Özay BÜYÜK

Kurs Müdürü : Yüksek Okul Mezunu olup Milli Eitim camiasnda çeitli kademelerde görev alm son 16 yln Artvin l Milli Eitim Müdürlüü Özel Öretim bölümünde tamamlayp. 2004 Ylnda emekliye ayrldktan sonra çeitli sürücü kurslarnda Kurs Müdürlüü görevinde bulunmutur.

Hüseyin ÇETN

Reklam,Tantm ve Pazarlama Koordinatörü : Özel sektörde çeitli kademelerde görev yapp emekli olduktan sonra sürücü kurslarnn açlndan itibaren bu sektörde kursumuzun reklam,tantm ve pazarlama koordinatörlüü görevini yapmaktadr.

Reyhan YANBOLU

Direksiyon Eitimi Usta Öreticisi : Lise mezunu olup 15 yl yldan beri sürücü kursu sektöründe Gebze halkna resmi ve özel direksiyon eitimi vermektedir.

Olgun BÜYÜK

Direksiyon Eitimi Usta Öreticisi : Lise mezunu olup 4 yldan beri sürücü kursu sektöründe Gebze halkna resmi ve özel direksiyon eitimi vermektedir.

.Gözde KASIM

Trafik ve Çevre Bilgisi Usta Öreticisi : Yüksek Okul Mezunu olup özel sektörde çeitli kademelerde görev yapm ve son 4 yldan beri Sürücü kursu sektöründe Teorik ve Direksiyon eitimi vermektedir.

Okan BÜYÜK

Motor ve Araç Teknii Uzman Öreticisi : Yüksek Okul Mezunu olup özel sektörde  görev yapm ve son 10 yldan beri Sürücü kursu sektöründe Teorik ders eitimi vermektedir.     

 

Ahmet YEL

lkyardm Bilgisi Uzman Öreticisi Salk Eitim Fakültesi Mezunu olup özel sektörde çeitli kademelerde görev yapp son 5 yldan beri lkyardm eitimi vermektedir.

Nurdan ÇÇEK

A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
Yaztek Src Kursu
Tasarm ve Kodlama
Yaztek Teknoloji