Yaztek Teknoloji   
Anlarla Atatrk

 

 
ANILARLA ATATÜRK

HAPI YUTARDI
 

Atatürk Galatasaray Lisesi'nde örencilerden birine sordu:
-Nil olmasayd, Msr ne olurdu?
Örenci,çabuk yant vermek için bo bulunup:
-Hap yutard...dedi.
Bu yant Atatürk'ün houna gitti.Örenciye on numara verdi.

YURDUMUN TOPRAI TEMZDR

 

Kral Edvard stanbul'a geldii zaman,yatndan bir motora binerek Dolmabahçe Sarayna yanat.
Atatürk rhtmda onu bekliyordu.Deniz dalgalyd.Kraln bindii motor,inip çkyordu.
mparator rhtma çkmak istedii bir srada,eli yere deerek tozland.
O srada Atatürk elini uzatm bulunuyordu.
Bunu gören Kral bir mendille elini silmek istedii zaman Atatürk:
-Yurdumun topra temizdir,o elinizi kirletmez,diyerek Kral elinden tutup rhtma çkard.

DEVRM BR ANDA OLUR YA DA OLMAZ

 

Atatürk yaz devrimini gerçekletirmiti.
Yal,genç,kadn,erkek tüm yurttalar yeni harfleri örenmek için gece gündüz kurslara gidiyorlard.
Devrimi izleyen iki yl içinde bir buçuk milyon vatanda okur yazar olmutu.
yaz devriminin en dikkate deer yan,Atatürk'ün bu devrimin yerlemesinde en ufak bir ihmali bile kabul etmemi olmasdr.
Örnein baz kimseler kendisine:
-Paam,ilkokullarn ilk snflarndan itibaren yeni harflerle öretime balayalm.
O kuakla birlikte ortaokulu,liseyi ve üniversiteyi izletelim,diyorlard.
Atatürk bu görü ve düüncelerin hiçbirisine yanamad. -Devrim ya bir anda olur,yada hiç olmaz,dedi.

YAPACAKLARIMDAN SÖZ EDN

 

Bir soruturma dolaysyla,Atatürk'ün baard ilerden Vasf Çnar söz açmt.
Kendisine Sordu:
-Sizin en büyük eseriniz hangisidir?
Atatürk'ün ksa cevab u olmutu:
-Benim yaptm iler,biri ötekine bal gerekli olan ilerdir.Fakat,bana yaptklarmdan deil,
Yapacaklarmdan söz edin.

BAÖRETMEN ATATÜRK

 

Yaz devriminden sonra(1928),Atatürk'ün kara tahta bandaki resmi görülünce,O'na "baöretmen" denilmeye balanmt.
Aslnda,adlandrmada geç kalnmt.
Kurtulu Sava'ndan hemen sonra,bir stanbul gazetecisi kendisine öyle bir soru yöneltmiti:
-Yurdu kurtardnz.imdi ne yapmak istrerdiniz?
Hiç duraklamadan u cevab vermiti:
-Milli Eitim Bakan olarak Türk Kültürünü Yükseltmeye çalmak,en büyük amacmdr.
Ondan sonra Atatürk nerede görünse,mutlaka orada bir okula girer,öretmen ve örencilerle konuurdu.
Birgün Atatürk'ün yolu köy okuluna dütü.Tek snfl okulda bir genç öretmen ders veriyordu.
Atatürk snfa girince,öretmen kürsüsünü terk etti.
Atatürk:
-Hayr,yerinizde oturunuz ve dersinize devam ediniz,dedi.Eer izin verirseniz,bizde sizden faydalanmak isteriz.Snfa girdii zaman,Cumhurbakan bile öretmenden sonra gelir.

A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
Yaztek Src Kursu
Tasarm ve Kodlama
Yaztek Teknoloji