Yaztek Teknoloji   
Devrimleri

 ATATÜRK DEVRMLER

Atatürk askeri bir dahi ve karizmatik bir lider olduu gibi, ayn zamanda büyük bir devrimciydi. O dönemlerde, Türkiye Cumhuriyetinin çada medeniyetler seviyesine ulaabilmesi ve kültürel açdan gelimi toplumlarn aktif bir üyesi olabilmesi için, modernize edilmesi çok önemli idi. Mustafa Kemal ülkesindeki yaam modernize etmitir. Atatürk 1924 ile 1938 yllar arasnda, insanlarnn kurtulular ve hayatta kalabilmeleri için yaamsal öneme sahip olan devrimleri hayata geçirmitir. Tüm bu devrimler, Türk halk tarafndan büyük bir coku ile karlanmt.


Harf Devrimi

Atatürk'ün gerçekletirmi olduu en önemli devrimlerden birisi, Arap alfabesinin kaldrlmas ve Latin alfabesinin kabul edilmesi olmutur. 3 Kasm 1928 tarihinde, yeni Türk Alfabesi kabul edilmitir.

Kyafet Devrimi

Kyafet devrimi ile birlikte, kadnlar çaraf giymekten vazgeçerek, modern kadn elbiseleri giymeye baladlar. Erkekler ise fes yerine apka giymeye baladlar.

Hukuk Sisteminin Laikletirilmesi

1920 ylnda kurulmu olan yeni Türkiye Devletinin yeni bir hukuk sistemine ihtiyac vard. Atatürk, eriat Kanununun yerine sviçre Medeni Kanununu getirmi, o dönemde geçerli olan ceza yasasnn yerine ise talyan Ceza Yasasn getirmitir. Türk Hukuk Sistemi ise tüm çada gereksinimler Çerçevesinde modernize edilmitir.

Örenimin Laikletirilmesi

19. Yüzyl balarna dek, Osmanl mparatorluu bünyesinde çeitli eitim sistemleri uygulanmaktayd. Atatürk slami eitim veren medrese sisteminin yeni toplumun ihtiyaçlarna cevap veremeyeceini gördü. Bu nedenle, bat modellerine benzeyen yeni bir eitim sisteminin oluturulmas gerekliydi. Böylece, mevcut sistem deitirilerek 1933 ylnda bir üniversite reformu gerçekletirilmitir.

Kadnlara Salanan Medeni Haklar

Atatürk Devrimleri ile birlikte, yüzyllar boyunca ihmal edilmi olan Türk kadnna yeni haklar tannmtr. Böylece kabul edilmi olan medeni kanun gereince bundan böyle kadnlar da erkeklere tannan haklara sahip olacaklar, resmi görevlere atanabilecekler, oy verme ve Millet Meclisine seçilebilme hakkna sahip olabileceklerdir. Tek elilik ilkesi ve kadnlara tannan eit haklar, Türk toplumuna bir canllk kazandrmtr.

Atatürk'ün Türk Tarihi ile ilgili Çalmalar

Kültürel alanda bir tür milliyetçilik anlamndaki yaz devrimi sonrasnda, Atatürk tarih konusuna arlk verdi ve 1931 ylnda Türk Tarih Kurumunu kurdu. Burada, Türkiye Tarihi kapsaml bir ekilde incelenmekte ve deerlendirilmektedir. Bunlarn dnda, Yeni Takvim, Arlklar ve Ölçüler, Tatiller ve Soyad Kanunu gibi dier birçok devrimler de gerçekletirilmitir. Bu konudaki baz örnekler arasnda 1924 Hafta sonu Yasas, 1925 Uluslararas Zaman ve Takvim Sistemi, 1926 Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu, 1933 Ölçü Sistemleri ve 1934 Soyad Yasas saylabilir. 1932 ylnda Büyük Millet Meclisi tarafndan kabul edilen yasa gereince Türkler soyad aldlar ve Milletin liderine de "Türklerin Babas" anlamna gelen Atatürk soyad verildi.

A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
Yaztek Src Kursu
Tasarm ve Kodlama
Yaztek Teknoloji