Yaztek Teknoloji   
Basit Sr Teknikleri

Açk alanda araba sürmedikçe tecrübeli bir pilot haline gelemezsiniz . Kendinize bo pet ielerle , tenekelerle basit pistler yapabilirsiniz . Bir kaç pist seti ile bir RC arabasn çeitli virajlarda tanyabilirsiniz .

OVAL PST FGÜRÜ 1
Bu figür iki nesne kullanarak yapabileceiniz en basit figürdür . lk bakta araba sürmek için basit gelen bu figürde hzl ve keskin dönüler yapabilmeniz için bir miktar antreman yapmalsnz . ki yöndede ayn zamanlar yapana kadar , saat yönünde ve ters saat yönünde antreman yapn . Bu figürü "8" antreman yapmak içinde kullanabilirsiniz .

YOL FGÜRLER
Pist 1 ve 2'yi bitirdikten sonra basit teknikleri örenmi olucaksnz . imdi daha zor pistlere geçebilirsiniz . Bir kaç nesne kullanarak "T" ve "L" figürleri yapn  .Böylece yüksek sürat virajlar , U dönülerini ve slalom virajlar çalabilirsiniz .

OVAL PST FGÜRÜ 2
ki ya da daha çok nesne kullanarak arabanz isabetli bir ekilde döndürebilmek için kaplar yapabilirsiniz . Bunu oval pist figürü 1'den daha zor bulucaksnz . Balangçta aralar geni tutun ve zamanla aral 1 metreye kadar indirin . Yine iki yöndede antreman yapn .

ARABA TERS TARAFA MI GDYOR?
Eer çaylak bir pilot ve RC arabalara alk deilseniz araba size doru geldiinde arabann ters yöne döndüünü hissedebilirsiniz . Bu sorunu çözmek için kendinizi arabann içindeymi gibi düünün . Bu basit antreman yaptktan sonra bu ekilde araba kullanmaya ve arabanzn daha hassas kontrol etmeye alcaksnz .

SÜRERKEN NERDEN BAKMALISINIZ ?
Arabanz sürerken nereye baktnz önemlidir . Karelerin görü alannz oluturduunu düünün. Görüünüzü arabanzn biraz önüne koyun . Eer direk arabaya bakarsanz ilerinizi daha geç görürsünüz . Bu yüzden virajlarda daha zor görünür .

Pistte Antreman
Açk alanda araba sürmek bir olay , ama kapal bir pistte sürmek apayr bir ey . Yarmadnz halde , sadece antreman yaparak bile sürü tekniklerinizi , pilotajnz gelitirebilirsiniz . Hatta tecrübeli pilotlarn arabalar ile yaptklar deiik tekniklere ahit olabilirsiniz .

1. Viraj Alma Teknikleri
Arabay düz sürmek için bir sürü tekniine ihtiyacnz olmamakla beraber arabanzn hz kendi performans ile snrldr . Ama virajlarda sürü tekniiniz ayn performans arabalar sürseniz dahi sonucu etkiler . Özellikle hzl yarlarda viraj alma teknikleri çok belirleyici bir faktördür . Arabanza altktan sonra düzgün,hzl ve dengeli viraj alma antremanlar yapn .

“Yava-gir ve Hzl-çk” virajlarda kontrol için altn kuraldr ve "Çk-gir-Çk" virajlarda nasl dönüceinizi tanmlar . Özetle hznz kontrol etmek için “Yava-gir ve Hzl-çk” dönüler için "Çk-gir-Çk" kurallarn kullanabilirsiniz .

“YAVA-GR VE HIZLI ÇIK” Nedir ?
Bu teknik viraja girmeden önce yavalamay ve apexten sonra hzlanmay gerektirir . Hz azaltmadan viraja girme durumlarnda araba viraj bitirmeden yavalamaya zorlanr böylece hz ve denge kaybeder . En kötü ihtimal arabanz spin atabilir veya pistin dna çkabilir . Bunlar virajlarda hzlanmak için çok geç kalmanzada sebep olabilir . Sonuç olarak “Yava-gir ve Hzl-çk” virajlar en hzl almann yoludur .

“ÇIK-GR-ÇIK” Nedir ?
Bu teknik,ekilde gösterildii gibi, bir viraj d çizgiden iç çizgiye dönmeyi ve bu ekilde arabay apexe(virajn normal dönülecei nokta) en yakn biçimde sokarak akabinde viraj çkn d çizgiden yaparak dönü yar çapn büyültmeyi salar . Virajn bütün geniliini kullaranak normal viraj almaktan daha kolay bir biçimde dönü yapabilirsiniz . Bu sayede arabanz ile daha hzl dönüler yapabilirsiniz .

*Dönü noktanz apexten sonra yapn

Baz durumlarda,dönü noktanz apexten az bir miktar sonra yapmak size avantaj salyabilir . Çünkü bu ekilde virajn son yarsnda daha iyi hzlanabilirsiniz .

VRAJIN SON YARISINDA K HIZLANMA ÖNEMLDR
Gösterdiimiz her iki teknikte amaç virajn son yarsnda ilk yarsna göre daha fazla hz elde etmekti . Bu aracn ivmelenmesi ile yaplcakt . Virajn son yarsnda hzlanan bir araba daha düzgün gidicek ve düzlüklerde daha maksimum hza ulaabilecektir . Bu presibin geçerli olmad istisnai tek yer ise hz düürmenizi gerektirmeyen çok geni yollar ve virajlardr .

PERFORMANSINIZ YLETNDE , SÜRÜ ÇZGNZ DECEKTR
Arabanzn son süratini modifiye ederek arttrdnzda virajlara girerken daha fazla yavalamanz gerekicektir . Sadece hzda deil , sürü karakteristii , lastik tutunmas ve bunlar gibi faktörlerde arabanzn sürü çizg
isini etkiler.

SON VRAJ ZNCRDE EN ÖNEMLSDR
Sürekli virajlarda son viraj en önemlisidir . Zorlayc virajlarda , arabanz öyle bir ekilde sürünki son dönüü en kolay ekilde alsn . Böylece düzlüe en hzl ekilde çkabilirsiniz .

KOMPLEX VRAJLARI TEKM GB DÜÜNÜN
Komplex virajlar tek iç içe virajm gibi düünün. Deiik açl virajlar tek viraj alcak ekilde geçebilirsiniz .

DÜZE YAKIN VRAJLARDA Ç ÇZGY ALIN
“Yava-gir ve Hzl-çk” ve "Çk-gir-Çk" basit viraj alma teknikleri olmasna ramen düze yakn virajlarda hz düürmenize çok az veya hiç gerek yok .Doal olarak eer uygunsa virajlarda iç çizgiyi almak daima avantajdr .

PST BR BÜTÜN OLARAK DÜÜNÜN
Bir çok bireysel viraj için tavsiyler vermemize ramen,bir pist virajlar ve düzlükler bütünüdür . Bu yüzden pisti bütün olarak düünün ve turu bitirmek için düzgün bir yar çizgisi seçin . Deiik çizgileri , antreman yaparak bulun . Antremanlarda tur sürelerinizi ksaltmak RC araba pilotluunda size çok büyük bir ödül olucaktr .

2. LER SEVYE SÜRÜ TEKNKLER
Sadece direksiyon ile deilde , bunu gaz ve fren ile kombine ederek bir çok viraj alma teknii elde edilebilir . Çalp bu tekniklerde ustalanca virajlar daha hzl ve düzgün alabilirsiniz . 

4 TEKER KAYDIRMA
TBu teknik arabann viraja girdii srada , frenleme esnasnda arkadan kaydrma ile elde edilir . Arka tekerler darya kaymaya ve arabann burnu virajn içine yöneldiinde direksiyonu düzeltip gaz verin . Tüm tekerler kayarak araba viraj alcaktr . Bu teknik 4 çeker ve arkadan itili arabalar için uygundur .

ÇER KAYDIRMA
Bu teknik sadece önden çekili arbalara özeldir . Viraja düz girin , ardndan gaz kesin ve ayn zamanda dönüünüzü yapn . Arabanz hzla yön deitiricektir . Düzeldii zaman hzlanarak virajdan çkn .

KONTRA DREKSYON
Bu terim virajn tersine direksiyonu çevirmek demektir . Eer arabanz viraja çok hzl girerse arka tekerler kaymaya balar ve spin atmanza neden olur . Bunu durdurmak için kaydnz yönün tersine direksiyonu çevirin . Bu teknik virajlarda spin atmay engellemek içindir ve size sra kazandrmaya yaramaz .

UYGULANAN GÜCE GÖRE YÜK TRANSFER
Arabanz sabit bir hzda giderken yük ön ve arka tekerlere eit olarak dalr . Frenleme esnasnda ön tekerlere daha fazla yük biner bu da daha keskin direksiyon tepkilerine neden olur . Bunun tersi hzlanmadr ve daha yava direksiyon tepkisine neden olur . 4 teker kaydrma ve içeri kaydrma teknikleri bu yük aktarmn kullanarak istenen viraj alma efektini verir .

.

YARITAYMI GB ANTREMAN YAPIN
Bir yar birden çok araba ile yaplr . Yarmaya almak için yapabileceiniz en iyi ey antremanlarnz arkada grubunuz ile yapmaktr . Arabay kendi halinizde mi sürdüünüz yoksa yar içinde mi sürdüünüzü hissetmeniz çok önemlidir . Her nasl oluyorsa pistin daha daraldn ve istediiniz çizgide gitmenin daha zor olacan hissedeceksiniz . 

START
Baz yarlarn startlar sonucu belirleyebilir . Ama her zaman hzl bir çk avantaj olmayabilir . Bir çok kaza start ve ilk viraj arasnda olur . Çünkü trafik çok kalabalk ve arabalar birbirlerine çok yakndr . Yartan önce arabanzn limitlerini bilmek ve startta ne yapcanza karar vermek çok önemlidir .

VRAJ ALIRKEN Ç ÇZGY ALIN VE TAKP EDN
Virajlarda rakipleriniz ile savarken liderlii korumak veya kazanmak için iç çizgiyi aln .  ç çizgide olan rakibini geçmek zor olucaktr . Çünkü arabalar ayn çizgi üzerinde neredeyse ayn hzdadrlar . Sadece arabanz dierlerinden daha hzl olursa dtan geçebilirsiniz . ç çizgiyi çok erken almaya çalmak dönüünüzü uzatr ve vakit hatta boluk verdiinizden sra kaybedersiniz . Pistin d tarafndaysanz rakibiniz içten alarak sizi kolayca geçebilir . Bunu önlemek için iç çizgiyi aln ve rakibinizin hzlanmasn geciktirin . Virajlarda iç çizgiyi almak ve takip etmek liderlii almak için altn kuraldr . Virajlarda birbirlerini geçmeler oldukça güzel görüntülere sebep olurlar ama bencilce sürmek kazalara ve hasara neden olup herkesin yarn berbat edebilir .

RAKPLERNZ NASIL GEÇMELSNZ ?
Bir baka arabay geçmek için bir çok frsat bulabilirsiniz . Bir düzlük tabiki en güvenlisidir . Bir arabay arkasna çok yaklaarak geçmeye çalmak tehlikelidir . Bir arabay geçmeye karar verdiinizde bir an önce ufak bir direksiyon hareketi yapn ve geçin . Daha bo olan taraftan geçmeyi tercih edin . Eer iki taraftada eit boluk varsa bir sonraki viraj ve çizginizi düünerek seçimizinizi yapn .

Bir arabay virajda geçmek düzlükte geçmek ile karlatrldnda tabiki daha tehlikelidir . Geçmeye çaltnz arabann pilotu kontrolde tecrübeli deilse büyük ihtimal bir kaza yaparsnz . Geçileri daha kolay yapmak için rakip arabann daha içine geçin ve viraj çknda geçmeye çaln . Arabanz çok çok daha hzl olsa bile d çizgiden bir baka arabay geçmek çok zordur .

ARABANIZ KONTROLÜ KAYBEDERSE
Eer arabanz bir baka arabaya çarpp kontrolü kaybederseniz gazlamay azaltn . Eer kontrolü direksiyon ile yeniden kazanmaya çalrsanz daha kötü bir duruma düebilirsiniz . Arabanz kontrole girmeden ve yavalamadan hzlanmaya çalmayn .

Bu yaz Tamiya USA sitesinden ngilizce olarak alnm , Arman tarafndan tercüme edilmitir .

A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
Yaztek Src Kursu
Tasarm ve Kodlama
Yaztek Teknoloji